Nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrba s pitno vodo na območju »sistema C«  ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej od 1. 2. 2020 naprej.

Obveščamo vas, da bodo s 1.2.2020 na območju »Sistema C«, ki zajema občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej pričele veljati nove cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki so bile sprejete na 54. seji Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. dne 23.9.2019 in bile objavljene v Uradnem listu št. 4, dne 24.1.2020. 

 

Gospodarske javne službe

 

jpp gjs

 

Posebne storitve

 

jpp posebne

Ceniki so objavljeni tudi na oglasni deski družbe in na spletni strani JP Prlekija.

 

Sprememba stopenj DDV

 

Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012 in 46/2013) se od 1. Julija 2013 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove. V skladu s spremembo objavljamo prilagojene cenike.

 

Cenik odklopov in priklopov vodomerov ter začasnega odklopa in priklopa vodomera

 

Priprava na prekinitev dobave Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Priprava na prekinitev dobaveFizična oseba Cena brez DDV20,8600 DDV 22%4,5892 Cena z DDV25,4492
Priprava na prekinitev dobavePravna oseba Cena brez DDV41,7300 DDV 22%9,1806 Cena z DDV50,9106

 

Prekinitev dobave vode     Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Prekinitev dobave vodeFizična oseba Cena brez DDV20,8600 DDV 22%4,5892 Cena z DDV25,4492
Prekinitev dobave vodePravna oseba Cena brez DDV41,7300 DDV 22%9,1806 Cena z DDV50,9106

 

Začasni odklop vodomera    Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Prekinitev dobave vodeFizična oseba Cena brez DDV20,8600 DDV 22%4,5892 Cena z DDV25,4492
Prekinitev dobave vodePravna oseba Cena brez DDV41,7300 DDV 22%9,1806 Cena z DDV50,9106

 

Ponovni priklop vodomera    Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Prekinitev dobave vodeFizična oseba Cena brez DDV20,8600 DDV 22%4,5892 Cena z DDV25,4492
Prekinitev dobave vodePravna oseba Cena brez DDV41,7300 DDV 22%9,1806 Cena z DDV50,9106

 

Prevoz do uporabnika       Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Prevoz do uporabnika Cena brez DDV6,2600 DDV 22%1,3772 Cena z DDV7,6372

 

Stroški opomina          Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Stroški opomina Cena brez DDV2,0864 DDV 22%0,4590 Cena z DDV2,5454

 

Vzdrževanje in odčitavanje    Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Vzdrževanje in odčitavanje(odštevalni vodomer) Cena brez DDV1,0432 DDV 22%0,0991 Cena z DDV1,1423

 

Cena delitve stroškov porabe vode  Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Cena delitve stroškov porabe Cena brez DDV0,6259 DDV 9,5%0,0595 Cena z DDV0,6854

 

Cene so v EUR.