Občinske ceste

se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).

 

 kat ceste

Lokalne ceste

v mestu Gornja Radgona in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije: zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ). Med lokalne ceste spadajo ceste, ki so kategorizirane kot LC (lokalne ceste), LZ (lokalne zbirne ceste) in LK (lokalne krajevne ceste).

 

Kategoriziranih lokalnih cest

je v Občini Gornja Radgona 71,5 km, javnih poti, ki so kategorizirane je 138 km, nekategoriziranih poti in gozdnih cest pa 15 km.