Nova cena za GJS obdelave biorazgradljivih odpadkov

 

Obveščamo vas, da je bila na skupščini ustanoviteljic podjetja CEROP dne 14.11.2022 sprejeta sprememba cene za prevzem odpadka 20 02 01 BIORAZGRADLJIVI ODPADKI. Nova cena znaša 0,08300 €/kg + DDV. Cena velja od 01.01.2023.

Komunala Radgona d.o.o. nastale stroške obdelave in odlaganja odpadkov, zaračunava povzročiteljem odpadkov v imenu in za račun CEROP.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo!