Sklep o varčevanju s pitno vodo

Uporabnike vodovodnega omrežja Hrastje-Mota, ki se napaja iz vodnega vira v Hrastje-Moti obveščamo, da je zaradi nizkega vodostaja vodnega vira od 27.08.2023 in do nadaljnjega omejena poraba pitne vode. Na območju vodnega vira je prepovedano polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, zalivanje zelenic in vrtov, ipd. Prosimo za skrbno ravnanje s pitno vodo, ne glede na vrsto rabe.