Polnjenje bazenov in odvzem pitne vode iz hidranta

water 1408176 960 720

Komunala Radgona d.o.o. obvešča uporabnike javnega vodovodnega omrežja na območju občine Gornja Radgona da je odvzem pitne vode za namene polnjenja bazena mogoče le preko pipe na internem vodovodnem omrežju ali z dovozom cisterne.

Odvzem pitne vode iz hidranta za namene polnjenja bazenov je mogoče le na hidrantu Gasilske zveze Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona. Ostali hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju, zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov PREPOVEDAN. Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta. Prekršek se kaznuje v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona.

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov uporabnik plača vse obveznosti, vezane na obračun komunalnih storitev (okoljsko dajatev, vodarino, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma praznjenje greznic).

Prevozi s cisterno

Odvzem pitne vode iz hidranta za namene polnjenja bazenov ali oskrbe prebivalcev s pitno vodo je mogoče le na hidrantu Gasilske zveze Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona.

Stranka izpolni vlogo za prevoz pitne vode s cisterno in jo prinese na sedež podjetja Komunala Radgona d.o.o. Vloga je dostopna na spletni strani Komunale Radgona pod zavihkom Obrazci > Oskrba s pitno vodo.

Stranki se prevoz s cisterno izvede, v kolikor priloži dokazilo o plačani vodarni in dajatvah. Stroške prevoza stranka poravna Gasilski zvezi Gornja Radgona.

 

Hvala za razumevanje!