Sprememba subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe v občini Gornja Radgona

Vse uporabnike javnega vodovodnega omrežja ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode obveščamo da sta se s 01.06.2022 pričela uporabljati:
- Sklep o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona, ki se glasi: "Subvencija se dodeli v višini 10 % v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture)." in
- Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini Gornja Radgona, s katerim se ukinja subvencija za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode
 
Sklepa sta objavljena v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, številka 4/2022: https://www.gor-radgona.si/novice/sporocila-za-javnost/2022062910525961/.

Sprememba bo upoštevana na položnici za komunalne storitve za mesec junij 2022.

 

Hvala za razumevanje!